Hệ thống Ethernet/TDM không dây cự ly xa

Hệ thống Ethernet/TDM không dây cự ly xa

ARtek® là nhà cung cấp giải pháp chính thức của MOTOROLA với họ sản phẩm Ethernet không dây băng rộng:

Canopy AP/SM: điểm-đa điểmt, 14Mbps, 24km LoS, 2.4/5.7Ghz.

Canopy BH: điểm-điểm, 20Mbps, 56km LoS, 2.4/5.7Ghz.

PTP400-600 OFDM: điểm-điểm, 30/60/150/300 Mbps, 200km, LoS, nLos and   NLoS at 5.4/5.8Ghz.