HADO CENTROSA GARDEN

HADO CENTROSA GARDEN

Tên dự án: Hado Centrosa Garden

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hado 756 Sài Gòn

Địa chỉ: 200 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM

Công năng dự án: Tổ hợp chung cư cao cấp

Diện tích sàn xây dựng: 165.922 (m2)

Hợp đồng hợp tác đầu tư hạ tầng viễn thông số: 160/2015/HĐ-TT

Ngày đưa vào vận hành khai thác hệ thống: 2019